Corporatie Boeken

Over bewegen, het in contact komen van jong met oud en burgerinitiatieven. Leuk voorleesboek voor kinderen en interessant materiaal voor zorg- en welzijnsorganisaties! Bestel het boek Oma zet de buurt op stelten

Boek over het toekomstperspectief voor het grondbeleid van corporaties in het licht van wijzigingen in marktomstandigheden en overheidsbeleid
Nieuw boek over het verantwoord reduceren van bedrijfskosten
Over het verantwoord reduceren van bedrijfskosten - Meer weten?
Handboek voor waarzeggers

Handboek voor waarzeggers: 'Een waarheidszoekende aanpak die zeer welkom is voor functionarissen in de volkshuisvesting' (Openbaar Bestuur, april 2011)

Zorg, economie en de staat

'Intrigerende kost' (Binnenlands Bestuur). Nieuwsgierig? Bestel het boek Zorg, economie en de staat

Klik op de afbeelding om te vergroten

Het vervolg op Het ondernemingsplan voor de corporaties in de 21e eeuw en De balanced scorecard voor corporaties

Auteur: drs. E. Fokkema met medewerking van drs. ir. A.P. Dreimüller

Kwaliteitsmanagement speelt binnen de moderne corporatie een belangrijke rol. Zij is continu in ontwikkeling – moet dat ook zijn – en vervult als maatschappelijk ondernemer een nieuwe rol in de maatschappij. Managers nemen een bredere verantwoordelijkheid dan het eigen vakgebied vraagt. Zij zijn voortdurend bezig de eigen organisatie te optimaliseren met kwaliteitsmanagement als uitgangspunt. Het KWH-Huurlabel, ISO 9001 en Visitatie door Raeflex zijn daarvan bekende voorbeelden. De te volgen trajecten leiden tot kwaliteitsbewustzijn, het beschrijven van het eigen bedrijf, het meten en spiegelen en het verbeteren van bedrijfsprocessen. Omdat kwaliteitsmanagement volgens het INK-managementmodel op deze trajecten voortborduurt, is het de volgende logische stap. Vooral ook omdat het model zich bij uitstek leent om te worden gecombineerd met het ondernemingsplan en de balanced scorecard.

De denkwijze en benadering van het INK-managementmodel sluiten feilloos aan op de praktijk van kwaliteitsmanagement bij corporaties. Het is een integraal model, waarin alle facetten van bedrijfsvoering in hun samenhang worden ontwikkeld. Het heeft zowel aandacht voor de organisatie zelf als voor de te behalen resultaten. Het biedt managers een kritische spiegel zodat zij de eigen organisatie doorlopend kunnen verbeteren. De manager leert de meer waarde te herkennen van wat al is bereikt en de juiste stappen te zetten voor verdere ontwikkeling. Meer nog dan het ondernemingsplan en de balanced scorecard richt het model zich op het ontwikkelingsperspectief van de onderneming. Het betrekt daarin niet alleen klant en medewerkers, maar ook belanghebbenden, concurrenten, toeleveranciers en samenwerkingspartners.

Bestellen

Terug naar Boeken

Terug naar Managementboeken

Over deze website

CorporatieBoeken.nl biedt een variëteit aan boeken/ publicaties die zowel volkshuisvestings- als zorggerelateerd zijn. Nestas communicatie geeft deze boeken/ publicaties in opdracht, in eigen beheer of in samenwerking met andere partijen die werkzaam zijn op het terrein van de volkshuisvesting in de breedste zin van het woord uit. Het gaat om onder meer managementboeken en praktijkboeken.

Nestas communicatie is een onafhankelijk communicatiebureau op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Haar basis ligt in de sociale volkshuisvesting. Ze kent de regels en spelers in de branche. 


 


Veluwezoom 32   -   1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatieboeken.nl

Copyright Nestas communicatie 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Privacyverklaring   -   Inloggen