Corporatie Boeken

Over bewegen, het in contact komen van jong met oud en burgerinitiatieven. Leuk voorleesboek voor kinderen en interessant materiaal voor zorg- en welzijnsorganisaties! Bestel het boek Oma zet de buurt op stelten

Boek over het toekomstperspectief voor het grondbeleid van corporaties in het licht van wijzigingen in marktomstandigheden en overheidsbeleid
Nieuw boek over het verantwoord reduceren van bedrijfskosten
Over het verantwoord reduceren van bedrijfskosten - Meer weten?
Handboek voor waarzeggers

Handboek voor waarzeggers: 'Een waarheidszoekende aanpak die zeer welkom is voor functionarissen in de volkshuisvesting' (Openbaar Bestuur, april 2011)

Zorg, economie en de staat

'Intrigerende kost' (Binnenlands Bestuur). Nieuwsgierig? Bestel het boek Zorg, economie en de staat

Klik op de afbeelding om te vergroten

Praktijkboek als vervolg op Het ondernemingsplan voor de corporatie in de 21e eeuw, De balanced scorecard voor corporaties, INK-managementmodel voor ontwikkeling van kwaliteit bij corporaties, Bedrijfsprocessen bij corporaties

Auteurs: drs. F.J.M. Snoeks en drs. ir. A.P. Dreimüller, met medewerking van drs. M. Dekkers, P. Eichelsheim, drs. L. Hin en drs. M. Valbracht

Corporaties ontwikkelen zich voortdurend, onder meer als gevolg van deregulering. Strikt overheidsbeleid is vervangen door ondernemingsbeleid. Corporaties hebben geleerd hun eigen broek op te houden en hebben verschillende kwaliteitssystemen en scorecards geïntroduceerd. Eén aspect van het kwaliteitsmanagement blijft vreemd genoeg achter: het personeelsbeleid. De nieuwe CAO Woondiensten brengt daar verandering in. Een eerste stap naar deregulering van het personeelsbeleid is gezet.

Modern personeelsmanagement (HRM) levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de corporatie en vormt een integraal onderdeel van het management van de corporatie. Dit boek is geschreven voor managers en stafmedewerkers van corporaties die beseffen dat personeelsmanagement de corporatie een beslissend voordeel kan geven. Een voordeel dat zowel zichtbaar is in de behaalde resultaten van de corporatie, als in de ontwikkeling en de productiviteit van de medewerkers.

Bestellen

Terug naar Boeken

Terug naar Managementboeken

Over deze website

CorporatieBoeken.nl biedt een variëteit aan boeken/ publicaties die zowel volkshuisvestings- als zorggerelateerd zijn. Nestas communicatie geeft deze boeken/ publicaties in opdracht, in eigen beheer of in samenwerking met andere partijen die werkzaam zijn op het terrein van de volkshuisvesting in de breedste zin van het woord uit. Het gaat om onder meer managementboeken en praktijkboeken.

Nestas communicatie is een onafhankelijk communicatiebureau op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Haar basis ligt in de sociale volkshuisvesting. Ze kent de regels en spelers in de branche. 


 


Veluwezoom 32   -   1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatieboeken.nl

Copyright Nestas communicatie 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Privacyverklaring   -   Inloggen