Corporatie Boeken

Over bewegen, het in contact komen van jong met oud en burgerinitiatieven. Leuk voorleesboek voor kinderen en interessant materiaal voor zorg- en welzijnsorganisaties! Bestel het boek Oma zet de buurt op stelten

Boek over het toekomstperspectief voor het grondbeleid van corporaties in het licht van wijzigingen in marktomstandigheden en overheidsbeleid
Nieuw boek over het verantwoord reduceren van bedrijfskosten
Over het verantwoord reduceren van bedrijfskosten - Meer weten?
Handboek voor waarzeggers

Handboek voor waarzeggers: 'Een waarheidszoekende aanpak die zeer welkom is voor functionarissen in de volkshuisvesting' (Openbaar Bestuur, april 2011)

Zorg, economie en de staat

'Intrigerende kost' (Binnenlands Bestuur). Nieuwsgierig? Bestel het boek Zorg, economie en de staat

Klik op de afbeelding om te vergroten

Een onderzoek naar verandermanagement bij woningcorporaties

Auteur: drs. ir. Aldert P. Dreimüller

Gezien de kritiek op corporaties en de consequenties voor hun toekomst en die van de volkshuisvesting stelt dit proefschrift de vraag: welke ontwikkelingen hebben corporaties qua organisatie doorgemaakt en welke verklaringen zijn daarvoor in de managementliteratuur te vinden? Het doel is om met die kennis een benadering te ontwikkelen die corporaties in staat stelt adequaat te reageren op veranderingen in hun omgeving.
Eén van de conclusies van het proefschrift is dat corporaties wel degelijk professionaliseren, maar onvoldoende aandacht besteden aan het rendement en de houdbaarheid daarvan. De maatschappelijke kritiek karakteriseert corporaties als reactief en gericht op het behoud van de status quo en zal in toenemende mate als argument worden gebruikt om overheidsingrijpen te legitimeren. Het onderzoek van het proefschrift verklaart dat beeld. Er is geen druk van buitenaf, de tucht van de markt ontbreekt, er is amper toezicht en het ontbreekt aan adequate sturingsinformatie. Daardoor is er geen noodzaak om te transformeren. Bovendien ontbreken bij leidinggevenden en hun medewerkers de kennis en vaardigheid en de moed en het vertrouwen om te transformeren. Een en ander wordt naast deskresearch, onderbouwd door de enquêteresultaten van 105 corporaties en 15 diepte-interviews met directeur-bestuurders.

Directeur-bestuurders van de corporaties die wel willen veranderen, kunnen dat met succes doen. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van managementtheorieën die eenvoudig aanvullend op elkaar worden toegepast. Om de eigen positie te kunnen bepalen, is een organisatiecultuurvragenlijst, gebaseerd op die van Cameron & Quinn en Harrison & Handy, ontwikkeld en bij corporaties getest.

UITVERKOCHT

Terug naar Boeken

Terug naar Managementboeken

Over deze website

CorporatieBoeken.nl biedt een variëteit aan boeken/ publicaties die zowel volkshuisvestings- als zorggerelateerd zijn. Nestas communicatie geeft deze boeken/ publicaties in opdracht, in eigen beheer of in samenwerking met andere partijen die werkzaam zijn op het terrein van de volkshuisvesting in de breedste zin van het woord uit. Het gaat om onder meer managementboeken en praktijkboeken.

Nestas communicatie is een onafhankelijk communicatiebureau op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Haar basis ligt in de sociale volkshuisvesting. Ze kent de regels en spelers in de branche. 


 


Veluwezoom 32   -   1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatieboeken.nl

Copyright Nestas communicatie 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Privacyverklaring   -   Inloggen